Viini maitokaupassa ei turmele kansaa

Juha Sipilän hallitus on keväällä 2016 sopinut alkoholilainsäädännön uudistuksen yhteydessä muun muassa sallivansa korkeinaan 5,5-prosenttisten alkoholijuomien myynnin päivittäistavarakaupoista. Tällä hetkellä raja on 4,7 prosenttia. Alun perin vuoden 2017 alkuun kaavaillun lakiuudistuksen valmistelu lausuntokierroksineen siirtää todennäköisesti kuitenkin lain voimaantuloa myöhemmäksi.

Kansainvälisesti vertailtuna suomalainen alkoholijuomien jakelu pääasiassa valtion monopolin kautta on harvinaisuus joka tunnetaan vain pohjoismaisissa rajanaapureissamme sekä joidenkin muiden maiden osavaltioissa ja itsehallintoalueilla.

Myyntilupamenettely on riittänyt viranomaisille jos sitäkään on edellytetty. Siinä, missä Suomessa edelleen näkyvin keskustelu käydään prosenttien, veroluokkien ja kieltojen ympärillä, muualla Euroopassa ruokakauppojen asiakkaita kohdellaan aikuisina ja hemmotellaan viinien hinta- ja laatukilpailulla. Vertailtaessa WHO:n terveystilastoja käy ilmi, että esimerkiksi maksakirroosi on yleisempi sairaus tiukan alkoholipolitiikan Suomessa kuin vapaamman politiikan omaavissa verrokkimaissa.

Laskevien kulutuslukujen Tanskassa, Saksassa ja Hollannissa alkoholijuomat on perinteisesti myyty päivittäistavarakaupoista tai joissakin tapauksissa yksityisistä alkoholiliikkeistä eikä järjestelmän kyseenalaistamiselle ole löydetty poliittisia, taloudellisia eikä kansanterveydellisiä perusteita. Sveitsistä 125-vuotias monopoli purettiin kansanäänestyksen jälkeen 2012 ja siellä myynnin vapauttamisen jälkeen alkoholin kulutus on jatkanut laskuaan. Varoitukset myynnin räjähtämisestä ja alkoholihaittojen kasvusta vapauttamisen seurauksena eivät toteutuneet, päinvastoin.

Suomessa lakiuudistuksen vastustajat ovat arvostelleet muutosta epäilemällä päivittäistavarakaupan kykyä ja halua tehokkaaseen ikärajavalvontaan. Suomalainen päivittäistavarakauppa on kuitenkin jo pitkään tehnyt kansainvälisestikin ainutlaatuista kaupan omaehtoista ja yhtenäistä ikärajavalvontaa, joka on myös alkoholivalistusammattilaisten mukaan selvästi vähentänyt alaikäisten alkoholinkäyttöä. Ala tekee myös viranomaisten kuten STM:n ja Valviran kanssa aktiivisesti yhteistyötä ikärajavalvonnan kehittämiseksi. Kaupan vastuullisuutta kuvaa hyvin se, että päivittäistavarakaupan omavalvonnan viiteikäraja on nykyään 30 vuotta kun se Alkossa on 25 vuotta.

Kansainvälisessä vertailussa Suomen alkoholilainsäädännön suunnitellussa liberalisoinnissa on edelleen kysymys takamatkan pienistä askelista.

© 2017 Factos Oy.

Kotisivut Helpotkotisivut