Tyhjät neliöt tuhlaavat valtavasti resursseja

Newsbrokers julkaisi 17.8.2015 Hiljaisen reportaasin™ Miljoonan neliön uusi elämä. Raportissa pohditaan mm. asiantuntija- ja asukashaastattelujen kautta miksi pääkaupunkiseudulla on yli miljoona neliötä tyhjää tai vajaakäyttöistä työpaikkatilaa joka on lopullisesti vanhentunut alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Yhtä aikaa Helsingin seudulla on huutava pula asunnoista.

Monet kaupungit muualla maailmassa ovat ryhtyneet aktiivisesti suosimaan entisten työpaikkakiinteistöjen muuntorakentamista eritasoisiksi asunnoiksi. Myös kaavoittajat ovat oivaltaneet, että sääntöjen muokkaaminen konvertointia suosivaksi tuottaa win-win –asetelman josta hyötyvät kaikki: Eri tulotasojen asukkaat, yritykset, kaupungit ja tyhjien kiinteistöjen omistajat.

Valtavaa määrää tyhjää tilaa on kallista vain pitää varalla odottamassa vanhojen aikojen paluuta samalla kun uutta, tulevaisuuden tarpeet täyttävää toimitilaa rakennetaan koko ajan riittävästi lisää.

Konvertoimalla syntyy erittäin haluttuja ja persoonallisia uusia asuntoja joilla on kaupanpäällisiksi usein mielenkiintoinen historia. Niiden vetovoiman yksi selittävä tekijä on kaupungistumisen mukanaan tuoma trendi palata elämään historiallisen perinteen mukaisesti hybridikaupunkeihin joissa kodit, palvelut, työpaikat ja puistot ovat toistensa kanssa lomittain ja sekaisin.

Helsingissä kaavoittaja ilmoittaa periaatteessa kannattavansa sopivien kohteiden konvertoimista, mutta lupien saaminen on mm. Berliiniin, Tukholmaan tai Kööpenhaminaan verrattuna erittäin hidasta ja muutosrakentamiseen sovellettavat normit johtavat käytännössä siihen, että konversiorakentaminen kannattaa yleensä vain parhaille paikoille rakennettavissa arvokohteissa.

Rakennusten käyttötarkoituksen muuttamisen helpottaminen ja rakennusnormien jouston lisääminen ovat mukana Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa, mutta on vielä täysin epäselvää kuinka ja milloin poliittinen tahto niiden vauhdittamiseen alkaa näkyä käytännön kaavapäätöksissä.

Täysin riippumattomasti toimitetun raportin aiheen tilasi Newsbrokersilta LähiTapiola.

© 2017 Factos Oy.

Kotisivut Helpotkotisivut